Детска градина СЛЪНЦЕ

Детска градина „Слънце“ е мястото, където с много любов и педагогическо отношение се грижим за пълноценното отглеждане и възпитание на Вашите деца! Те са нашата гордост и най-голяма радост! Те са нашите СЛЪНЦА!

Начало

 

Проект „Мога повече”

приключи успешно

 

Приключи проект „Мога повече” по програма „Хубаво е в детската градина” в  ДГ „Слънце” гр. Бургас. В края на учебната година педагогическият екип на детското заведение може да се поздрави с успешно реализирани  дейности по спечеления проект в началото на учебната 2022-2023г. Изготвената  иновативна програма за изпълнение на  допълнителни дейности  по отделните образователни направления ще се ползва и занапред в работата на педагозите, като доказала се ценна иновативна дейност. Значимо бе  повишен  интереса към новите образователни практики и мотивацията на децата да посещават  детската градина. Заедно с новостите бяха създадени условия за повишаване на  учителската компетентност за успешната реализация  на дейностите чрез допълнителни обучения. Беше постигнато активно взаимодействие между родителската общност и учителите чрез съдействие и участие в благотворителен базар, който ще се помни с високия емоционален заряд. Създадени са условия за устойчивост на проекта и мултипликация на добрите резултати от него чрез анализ на постигнатите резултати и споделяне на педагогически опит от всички учители, работещи по изпълнение на проектните дейности.