Детска градина СЛЪНЦЕ

Детска градина „Слънце“ е мястото, където с много любов и педагогическо отношение се грижим за пълноценното отглеждане и възпитание на Вашите деца! Те са нашата гордост и най-голяма радост! Те са нашите СЛЪНЦА!

І гр.                 Учители:  Красимира Янчева- учител      

                                         Светлана Борисова- ст. учител

Помощник възпитател:  Гинка Добрева