Детска градина СЛЪНЦЕ

Детска градина „Слънце“ е мястото, където с много любов и педагогическо отношение се грижим за пълноценното отглеждане и възпитание на Вашите деца! Те са нашата гордост и най-голяма радост! Те са нашите СЛЪНЦА!

ІVа гр.             Учители:   Златина Минкова - учител      

                                          Таня Иванова - учител

Помощник възпитател:   Иглика Михова