Детска градина СЛЪНЦЕ

Детска градина „Слънце“ е мястото, където с много любов и педагогическо отношение се грижим за пълноценното отглеждане и възпитание на Вашите деца! Те са нашата гордост и най-голяма радост! Те са нашите СЛЪНЦА!

Начало

ГРАФИК ЗА ШКОЛИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ „СЛЪНЦЕ“ ЗА 2021-2022 г.

 

Рисуване – Кънчева

ДЕН

ЧАС

вторник

10.00

 

 Народни танци – В. Димитрова

ДЕН

ЧАС

понеделник

15.00 - 16.30

сряда

10.00 - 11.30

 

Силата на вълшебните думи – Б. Паскалева

ДЕН

ЧАС

сряда

15.30

  

Православни традиции, ценности и добродетели – А. Петрова

ДЕН

ЧАС

четвъртък

15.30

 

Английски език - Гълева

ДЕН

ЧАС

вторник

10.00 - 12.00

четвъртък

10.00-12.00

Краезнание - П. Вълева

ДЕН

 

 

ЧАС

вторник/ сряда

 

 

Модерни танци -

В. Димитрова

ДЕН

 

 

 

ЧАС

сряда

15.00 - 16.00

петък

10.00 - 11.00

 

Забележка:

  1. Заниманията се провеждат по възрастови групи с времетраене 35 минути.
  2. Школите провеждат занимания след задължителните обучаващи ситуации.
  3. При епидемии школите не работят.
  4. Таксите се заплащат от родителите след изтичане на месеца, според присъствията на децата.
  5. Изучаването на английски език и православно образование е безплатно.