Детска градина СЛЪНЦЕ

Детска градина „Слънце“ е мястото, където с много любов и педагогическо отношение се грижим за пълноценното отглеждане и възпитание на Вашите деца! Те са нашата гордост и най-голяма радост! Те са нашите СЛЪНЦА!

Начало

150 години безсмъртие

 

 

На 16 февруари 2023 г, в група „Моряче“ при ДГ „Слънце“ с учители Селиванова и Пенева, се проведе пред родители урок - спектакъл „ 150 години безсмъртие“ , посветен на Васил Левски и българските революционери. Откритият урок е част от образователните дейности по Програма „ Краезнание “ на Община Бургас и допринася за формиране на патриотично възпитание и разширяване знанията на децата за националната история. Децата представиха на родителите си стихотворения, патриотични песни и танци, посветени на България, делото на Апостола и българските революционери, допринесли за свобождението на нашата родина.