Детска градина СЛЪНЦЕ

Детска градина „Слънце“ е мястото, където с много любов и педагогическо отношение се грижим за пълноценното отглеждане и възпитание на Вашите деца! Те са нашата гордост и най-голяма радост! Те са нашите СЛЪНЦА!

 

Забележка:


1. Заниманията се провеждат по възрастови групи с времетраене 30-35 минути.
2. Школите провеждат занимания след задължителните обучаващи ситуации.
3. При епидемимна обстановка школите не работят.
4. Таксите се заплащат от родителите след изтичане на месеца, според присъствията на децата.
5. Изучаването на Английски език, Православни традиции, ценности и добродетели и Краезнание е безплатно.