Забележка:


1. Заниманията се провеждат по възрастови групи с времетраене 30-35 минути.
2. Школите провеждат занимания след задължителните обучаващи ситуации.
3. При епидемимна обстановка школите не работят.
4. Таксите се заплащат от родителите след изтичане на месеца, според присъствията на децата.
5. Изучаването на Английски език, Православни традиции, ценности и добродетели и Краезнание е безплатно.