Илияна Даева - Димитрова – логопед и психолог

Доверен логопед към “Асоциация лицеви аномалии – АЛА“

 

Консултации с родители от ДГ „Слънце“ се провеждат всеки вторник от 08:00 ч. до 8:30 ч. в логопедичен кабинет.

Консултациите и терапевтичните сесии в ДГ “Слънце“ са БЕЗПЛАТНИ!

Говорният и езиков терапевт - логопед съчетава мултидисциплинарни знания и клинични умения с цел: превенция, идентификация, диагностика и терапия на езиково-говорните нарушения при деца и възрастни.

В логопедичен кабинет към ДГ„Слънце“ се провеждат дейности в следните направления:

Диагностика и терапия на говорни нарушения:

  • артикулационни нарушения - неправилно звукопроизношение,
  • замени на звукове или групи звукове,
  • пропускане на звукове

Диагностика и терапия на нарушения, следствие лицево–челюстни нарушения (ВЦУН, ринолалия)

Диагностика и корекция на нарушения на плавността на речта

  • заекване
  • запъване
  • нарушения в темпа на речтa

Диагностика и терапия на специфични езикови нарушения на развитието

  • късно формиране на езиковата система
  • забавено формиране на езиковата система

Ранна прогноза и превенция на нарушения на ученето

Генерализирани нарушения на развитието (аутистичен спектър; первазивни нарушения на развитието)

Логопедичните сесии се провеждат  веднъж седмично на територията на детската градина в специално оборудван кабинет с надлежен логопедичен инструментариум и дидактични материали. Логопедът прилага съвременни методики и програми, базирани на утвърдени национални и световни практики.

Терапията се провежда групово и персонално с децата, като се цели индивидуален подход. Логопедът поддържа активна връзка с ключови специалисти свързани с детското развитие имащи отношение към логопедичната терапия: психолог, педагог, медицински специалисти и др.

Партньорството между семейството и терапевта е основополагащо за крайния резултат на логопедичната терапия при всички деца постъпили в кабинета.