ІVб гр.            Учители:    Златка Петкова -  ст. учител      

                                          Мариана Димитрова – учител

Помощник възпитател:   Антония Дерменджиева