ІIIгр.               Учители:  Красимира Янчева- гл. учител      

                                          Таня Иванова- учител

Помощник възпитател:   Гинка Добрева