ІIIв гр.             Учители:   Валентина Христова- ст. учител      

                                           Вилияна Вълканова- учител

Помощник възпитател:    Катя Богова