Общественият съвет към Детска градина „Слънце“ е създаден през 2016 г. съгласно чл. 265, ал. 1 от ЗПУО.

Съветът е в следния състав:

Председател: Мария Желева

Членове:

  1. Гергана Ралева
  2. Маргарита Василева
  3. Милена Георгиева

Резервни членове на Обществения съвет:

  1. Станислава Стоева
  2. Доротея Янакиева

Представител на Община Бургас за Детска градина „Слънце“ е Магдалена Япаджиева – старши експерт от дирекция „Образование и демографски въпроси".

Документи:

   1. Правилник за дейността на Обществен съвет

   2. Протокол №1 от заседание на ОС

   3. Протокол №2 от заседание на ОС