Детска градина СЛЪНЦЕ

Детска градина „Слънце“ е мястото, където с много любов и педагогическо отношение се грижим за пълноценното отглеждане и възпитание на Вашите деца! Те са нашата гордост и най-голяма радост! Те са нашите СЛЪНЦА!

Начало

 Robopartans

Училище по роботика

Съвременните деца живеят в епоха на активна информация, компютъризация и роботизация. Техническите постижен ия и събуждат интереса на децата към съвременните технологии. Технологията ни заобикаля навсякъде, под формата на домакински уреди и устройства, играчки, транспортни, строителни и други машини. Децата от ранна възраст се интересуват от моторни играчки. В предучилищна възраст те се опитват да разберат как работят. Благодарение на разработките на компанията LEGO на настоящия етап стана възможно децата да се запознаят с основите на структурата на техническите обекти още в предучилищна възраст.

На 10.11 децата от  ДГ „Слънце“ бяха посетени от науката и фантастиката . Бяха им обяснени първите принципи за създаване на робот от LEGO и как могат да го управляват чрез компютър.