"Етикет и култура на детското хранене"

Децата от ДГ "Слънце" показаха, че е важно не само да се храним здравословно, но и добрите маниери и етикет при хранене са от съществено значение.