Детска градина СЛЪНЦЕ

Детска градина „Слънце“ е мястото, където с много любов и педагогическо отношение се грижим за пълноценното отглеждане и възпитание на Вашите деца! Те са нашата гордост и най-голяма радост! Те са нашите СЛЪНЦА!

Начало

Oткрита  терапевтична  сесия

 

      На 02.12.2022 г. в обновеният  логопедичен  кабинет  при  ДГ " Слънце"  се  проведе открита  терапевтична  сесия  на  тема  "Автоматизация  на  фонема  и  графема " Ж " в  дискурсна  реч. Участие  взеха  деца  от  ПГ "Моряче".  На  сесията  присъстваха  родители  на  деца от  логопедична  група,  които имаха  възможност  да наблюдават  добри  логопедични практики  свързани  с  усвършенстване  на  акустичния  и  постурален  контрол  за  звукЖ”,  сензорна  интеграция  на  звук  и  буква, слухов  тренинг  съчетан  с  ранно ограмотяване,  перцепция,  ретенция  и  репродукция  за  графичен образ  на  букваЖ ", автиматизация  на  звука  в  дискурсна  реч  работа  върху  езиковото съдържаниеобогатяване  на  лексиката  и  запознаване  със семантично  непознати  думи и др.  В логопедичната  сесия  се  използва  богат  набор от  дидактични  и  терапевтични средства,  както  и авторски  разработени  дигитални  материали,  съчетаващ мултисензорен  подход  в логопедичната  терапия.