Детска градина СЛЪНЦЕ

Детска градина „Слънце“ е мястото, където с много любов и педагогическо отношение се грижим за пълноценното отглеждане и възпитание на Вашите деца! Те са нашата гордост и най-голяма радост! Те са нашите СЛЪНЦА!

Начало

 

Музикотерапия и Логоритмика

     Карл Орф-"Шулверк" е създателя на един от най- популярните днес в над 40 страни по целия свят подходи за детско музикално възпитание. "Орф Шулверк" е система, или дори можем да я наречем "философия" на музикалното обучение, което първоначално се развива като педагогическа концепция, но впоследствие бива превърната в музикотерапевтична практика.

    Карл Орф- "Шулверк"- музика, ритъм, движение, говор, съчетани в увличащи игри, които целият да събудят и развият креативността, заложена в децата.

    Учителите на ДГ "Слънце" се запознаха с основните принципи на системата "Орф-Шулверк" и прилагането на методиката и техниките, с помощта на които детската градина да се превърне в творческо ателие, където всяко дете да твори според собствените си възможности: да пее, свири, танцува, импровизира. Обучението е част от проекта "Мога повече" към Национална програма "Хубаво е в детската градина"!