Ментална аритметика

Менталната аритметика е изключително популярен вид обучение, с който се постигат реални резултати в развитието на децата. Тя  влияе върху цялостното развитие на детето и не е тясно насочено само към математическите му умения.

Чрез знанията се тренират нервните връзки на детето и се развива скоростта и качеството на възприемане и мислене.

За да бъде приложена Менталната  аритметика в детската  градина , учителите на ДГ „Слънце“ преминаха  през  обучителен  курс, който е част от проекта „Мога повече“ към  Национална  програма  „Хубаво е в детската  градина“ !