Детска градина СЛЪНЦЕ

Детска градина „Слънце“ е мястото, където с много любов и педагогическо отношение се грижим за пълноценното отглеждане и възпитание на Вашите деца! Те са нашата гордост и най-голяма радост! Те са нашите СЛЪНЦА!

Начало


Имаме удоволствието да Ви съобщим, че ДГ „Слънце“ е номинирана за присъждане на отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ в категория успешно партньорство със Сдружение Синдром на Даун България. Номинацията е във връзка с реализиране на проекта „За драконите и хората“ /урок по емпатия/, преживяна и написана от родител, чието дете е със синдром на Даун.

Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун е единствената легитимна нестопанска организация в България, основана през 2009 г., която защитава интересите и отстоява правата на хората със Синдром на Даун. Това е родителска организация на деца със Синдром на Даун, целяща разрушаването на негативните стереотипи, преодоляването на предразсъдъците и опровергаване на митовете, наслоени в публичното пространство към възможностите и спецификите на хората със Синдрома.

Във връзка с отбелязването на 21 март като Международен ден на хората със Синдром на Даун, ДГ “Слънце“ и Сдружение „Синдром на Даун България“ реализираха детска пиеса озаглавена: „За драконите и хората“ /урок по емпатия/, преживяна и написана от родител, чието дете е със синдром на Даун.

Събитието се състоя на 21.03.2019г. в ДГ „Слънце“, гр. Бургас.

Партньорството ни със Сдружение „Синдром на Даун България“ целеше:

  • повишаване на компетентността на професионалистите, ангажирани с грижата и дейността на деца със синдром на Даун;
  • осигуряване на условия за подкрепа и развитие на децата в съответствие с техните потребности;
  • осигуряване на сигурност и безопасна среда за детето и дейности за ефективна превенция;
  • приобщаване на всички заинтересовани страни и повишаване на гражданската активност – информираност;
  • постоянно подобряване и устойчивост на дейността в бъдещи проекти.

Освен методичната, информационна и приятелска подкрепа от страна на Сдружение „Синдром на Даун България“, реализирането на идеите ни нямаше да бъдат възможни без финансовата подкрепа на авторката на книгата.

Предстоящото събитие ще се проведе онлайн в периода 24-25 март 2021 г.