Детска градина СЛЪНЦЕ

Детска градина „Слънце“ е мястото, където с много любов и педагогическо отношение се грижим за пълноценното отглеждане и възпитание на Вашите деца! Те са нашата гордост и най-голяма радост! Те са нашите СЛЪНЦА!

Начало

"Играта е най-високата форма на изследване" Алберт Айнщайн

    Детска градина ,,Слънце'' приключи успешно проект ,,Зелено детство'' финансиран в кампанията  „За чиста околна среда – 2020 г.“ на обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

Основната ни цел:

Създаване на условия за активно общуване с природата и възпитание в екологично  поведение у децата от детската градина чрез непосредствен достъп до природната среда и участието им в дейности,  изграждащи умения и компетенции за опазване на околния свят.

Задачи, които си поставяме:

  • Обогатяване на детските представи за необходимостта от спазване на правила за грижа и опазванена природата.
  • Развиване на умения за екологосъобразно поведение и мултиплицирането им в детското ежедневие.
  • Емоционално приобщаване на децата към заобикалящия ги растителен и животински свят и възприемането му като неделимо единство с човешкия живот.

       Ние, педагози и родители знаем, че е необходимо да  осигурим  среда, в която всички участници в образованието - деца, родители и учители ще се чувстват сигурни, спокойни, радостни и удовлетворени.     

Можете да разгледате какво постигнахме ТУК