ІІIб гр.              Учители: Златка Петкова -  ст. учител      

                                         Мариана Димитрова – учител

Помощник възпитател: Антония Дерменджиева