ІІб гр.              Учители: Златка Петкова - учител      

                                         Мариана Димитрова – учител

Помощник възпитател: Антония Дерменджиева