І гр.                 Учители:  Красимира Янчева- учител      

                                         Светлана Борисова- ст. учител

Помощник възпитател:  Гинка Добрева