ІІІ гр.              Учители:   Павлина Пенева- гл.учител          

                                          Галина Селиванова-учител

Помощник възпитател:  Златина Даракова