Детска градина СЛЪНЦЕ

Детска градина „Слънце“ е мястото, където с много любов и педагогическо отношение се грижим за пълноценното отглеждане и възпитание на Вашите деца! Те са нашата гордост и най-голяма радост! Те са нашите СЛЪНЦА!

ІІІ гр.              Учители:   Павлина Пенева- гл.учител          

                                          Галина Селиванова-учител

Помощник възпитател:  Златина Даракова