Детска градина СЛЪНЦЕ

Детска градина „Слънце“ е мястото, където с много любов и педагогическо отношение се грижим за пълноценното отглеждане и възпитание на Вашите деца! Те са нашата гордост и най-голяма радост! Те са нашите СЛЪНЦА!

ІV гр.              Учители:   Павлина Пенева- ст. учител          

                                          Галина Селиванова- ст. учител

Помощник възпитател:  Радослава Ганева