ІVа гр.             Учители:   Златина Минкова - учител      

                                          Таня Иванова - учител

Помощник възпитател:   Иглика Михова