І гр.             Учители:   Златина Минкова - учител      

                                       Теодора Кондова - учител

Помощник възпитател:   Иглика Михова