Детска градина СЛЪНЦЕ

Детска градина „Слънце“ е мястото, където с много любов и педагогическо отношение се грижим за пълноценното отглеждане и възпитание на Вашите деца! Те са нашата гордост и най-голяма радост! Те са нашите СЛЪНЦА!

 

Актуални документи:

§ДГ СЛЪНЦЕ_НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2024 г.

§ДГ СЛЪНЦЕ - ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 31.12.2023

§ДГ СЛЪНЦЕ - ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 31.12.2023

§ДГ СЛЪНЦЕ - ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 30.9.2023

§ДГ СЛЪНЦЕ - ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 30.6.2023

§ДГ СЛЪНЦЕ - ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 30.09.2023

§ СЛЪНЦЕ - ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 30.06.2023

§ДГ СЛЪНЦЕ - ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА-31.03.2023 (1).pdf

§ ДГ СЛЪНЦЕ - ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 31.3.2022

§ ДГ СЛЪНЦЕ - ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.6.2022 

§ ДГ СЛЪНЦЕ - ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 30.9.2022

§ Презентация на бюджет 2022

Архив:

§ Отчет на бюджет 4-то тримесечие 2019

§ Отчет на бюджет 3-то тримесечие 2019

§ Отчет на бюджет 2-ро тримесечие 2019

§ Отчет на бюджет 1-во тримесечие 2019

§ Презентация на бюджет 2020

§ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.3.2020

§
Отчет на бюджет 2020.pdf

§  ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 30.6.2020-БЮДЖЕТ

§ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 30.6.2020-ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

§ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 30.9.2020-ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

§ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 30.9.2020-БЮДЖЕТ

§ Отчет на бюджет 2021

§ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 31.03.2021г.

§ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 30.06.2021-ОП НОИР

§ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 30.6.2021-ОТЧЕТНА ГРУПА БЮДЖЕТ

§ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 31.12.2021-ОП НОИР

§ ДГ СЛЪНЦЕ - ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 31.12.2021-ОТЧЕТНА ГРУПА БЮДЖЕТ